SCHOOL DICHT OP 5 OKT IVM STAKING!!!!!!

 

Wij begrijpen dat het voor sommige ouders lastig is om voor deze dag opvang te regelen. Onze BSO organisatie Speelwijs biedt daarom de mogelijkheid om op deze dag hier op school tegen betaling noodopvang voor uw kind(eren)te verzorgen. Wilt u gebruik van maken van deze noodopvang , dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij Speelwijs  via 06-81494586 of

 

  • Montessori onderwijs
  • Onze schoolgids
  • Buitenschoolse opvang

MariaMontessorikleur

Montessori gaf het kind meer ruimte om zelf te doen en zelf te ontdekken. Zij bedacht de zogenaamde voorbereide omgeving, die kinderen uitnodigt om zelfstandig te leren. De omgeving moet prikkelend en uitdagend zijn. De leerkracht is niet het middelpunt van het klaslokaal. Montessori noemde deze leerkrachten leid(st)ers.

Klik hier voor de 7 redenen om te kiezen voor montessori

Klik hier voor interessante links over het montessorionderwijs

 

 

schoolgids

De Schoolgids is een schooldocument voor ouders en/of verzorgers van onze kinderen met informatie over de werkwijze en de activiteiten van de school. De Schoolgids is vastgesteld na instemming van de Medezeggenschapsraad. De inspecteur van onderwijs toetst de Schoolgids vervolgens op de wettelijk verplichte onderdelen.

speelwijs

De buitenschoolse opvang wordt voor ons geregeld door Speelwijs.
Ervaren leidsters doen samen met de kinderen veel leuke en zinvolle activiteiten na schooltijd (naschoolse opvang), in de schoolvakanties en op roostervrije dagen.

Bezoek de website van Speelwijs

Deze week

Studiemiddag team, Alle kinderen vanaf 11.45u vrij!
maandag 6 november, 11:45 u -
Oud papiercontainer voor de school
dinsdag 7 november t/m donderdag 9 november
Kijkochtend op school
woensdag 8 november, 09:00 u - 11:00 u

Mobiel?

Ga naar onze APP: