Het schoolteam

Het schoolteam bestaat uit 24 personen. Zij verzorgen de dagelijkse gang van zaken op school.

  • 14 Teamleden (leerkrachten) verzorgen de onderwijstaken in de klas.
  • 2 teamleden (intern begeleiders) hebben een gespecialiseerde taak binnen de basisondersteuning en de interne zorg.
  • 2 Teamleden zijn vakleerkracht (voor gym en voor muziek).
  • 2 Teamleden (klassenassistenten)  hebben onderwijsondersteunende taken.
  • 3 Teamleden hebben schoolondersteunende taken (administratie en schoonmaak).
  • 1 Teamlid is de directeur van de school.

 

 

cylinders.jpg

school-poppetje-transparent

Mobiel?

Ga naar onze APP: