Schoolgids

De Schoolgids is een schooldocument voor ouders en/of verzorgers van onze kinderen met informatie over de werkwijze en de activiteiten van de school. De Schoolgids is vastgesteld door het bestuur na instemming van de Medezeggenschapsraad. De inspecteur van onderwijs toetst de Schoolgids vervolgens op de wettelijk verplichte onderdelen.

Ouders kunnen een gedrukt exemplaar van de Schoolgids opvragen bij de administratie van de school.

U helpt de samenstellers van de Schoolgids met positieve kritiek of opmerkingen ter verduidelijking of verbetering.

Overal waar in de Schoolgids gesproken wordt over ‘ouders’ bedoelen we daarmee overigens altijd ‘ouders en/of verzorgers’.

 

 

 

 

 

 

letterbak.jpg

school-poppetje-transparent

Mobiel?

Ga naar onze APP: