Zorg

Visie

We streven ernaar, dat ieder kind zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. In de eerste plaats moeten de leerkrachten daarom de kinderen goed kennen en snappen. Daartoe moeten de kinderen goed geobserveerd en gevolgd worden: hoe verloopt het ontwikkelproces en welke onderwijsbehoefte heeft dit kind? Daarna volgt zorg en begeleiding: wat heeft dit kind nodig?. De speciale zorg kan gericht zijn op kinderen die wat minder kunnen, maar ook op leerlingen die wat meer kunnen. Om het ontwikkelproces te volgen, hanteren we een leerlingvolgsysteem en zetten we een toetskalender in. De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leerkracht. Leerkrachten worden op school ondersteund en begeleid door gespecialiseerde leerkrachten: de intern begeleiders. We hebben jaarlijks een beperkt schoolbudget om hulp en begeleiding in te kopen van externe begeleiders. Intern begeleiders zijn onze zorgspecialisten. We zetten daarom 4 dagen per week extra uren in voor hun werkzaamheden.

Het door ons gehanteerde Ondersteuningsplan 2014-2018 kunt u hier  terugvinden.

Het document Schoolondersteuningsprofiel bepaalt de kaders. Deze kunt u hier inzien:

Intern Begeleiders

Intern begeleiders zijn de zorgspecialisten van onze school. Zij zijn daarvoor speciaal opgeleid en zij hebben regelmatig contact en afstemming met andere intern begeleiders van de scholen om ons heen. Intern begeleiders hebben een uitgebreid takenpakket. Zij zijn een grote steun voor de leerkrachten met wie zij een paar keer per jaar de ontwikkelingen van alle kinderen doorspreken. Zij analyseren samen met de leerkracht de zorgprocessen en de resultaten van de betreffende kinderen. Zij stellen samen individuele handelingsplannen op en groepsplannen om de kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden. Intern begeleiders evalueren samen met de leerkracht de uitvoering van die plannen. Zij coördineren alle speciale hulp, stemmen de zorg af en zij zijn vaak een extra gesprekspartner voor de ouders. Op schoolniveau zijn intern begeleiders een belangrijke partner van de directie op het gebied van zorgbeleid, zorgrealisatie en verantwoording.

 

 

breuken.jpg

school-poppetje-transparent

Mobiel?

Ga naar onze APP: