“Je ziet kinderen elke dag groeien” 

Ellie Louwerse is een groepsleerkracht in hart en nieren. Ze is verknocht aan de  kinderen op ‘haar’ school, de Montessorischool in Nieuwerkerk a/d IJssel. “Al 17 jaar werk ik hier met veel plezier. We hebben een hecht en hartelijk team en gaan er met elkaar voor. Het is ook zo leuk om met kinderen te werken en hun ontwikkeling van dichtbij te zien.” 

Een vertrouwde sfeer 

“De sfeer op onze school is heel vertrouwd, we kennen elkaar goed, juist ook omdat de school met zo’n 225 kinderen vrij kleinschalig is. Het gebouw ademt een fijne sfeer uit, met de grote lokalen en ruime speelterrein. Van ouders horen we vaak dat het gebouw rust uitstraalt. Dat willen we ook. Structuur en een opgeruimde omgeving zorgen voor een goed werk- en leerklimaat”.  

 

Op school werken we met duidelijke gedragsregels. 

Deze zijn op onze school in alle groepen aanwezig. 

Met deze gouden regels zorgen we met elkaar voor een fijn schoolklimaat.

Individueel en zelfstandig 

“Op onze Montessorischool werken we met bouwgroepen (1/2, 3/4/5 en 6/7/8). Zo leer je veel van en met elkaar, maar ook veel individueel. Ik vind het bijzonder om voor langere tijd een band op te bouwen met de kinderen. Ook vind ik het belangrijk dat de kinderen respect hebben voor elkaar en voor de materialen. Daarnaast  probeer ik ze mee te geven dat ze leren voor zichzelf en niet voor mij. Je ziet ze elke dag groeien.” 

Mooie materialen 

“Als Montessorischool werken we met ‘zelfcorrigerend’ materiaal. Hiermee kunnen de kinderen zelfstandig werken en zelfstandig fouten ontdekken.Dat is wat Montessorionderwijs mogelijk maakt: kinderen zelfstandig en vol zelfvertrouwen de wereld laten verkennen. Het beste in een kind naar boven halen.  

Veel energie 

‘Ieder kind is anders. Ik vind het belangrijk dat elk kind zichzelf kan zijn. Hun talenten benutten en elk kind uitdagen het beste van zichzelf te laten zien. Niet alleen met taal of rekenen maar ook op andere terreinen. Een kind zien groeien is toch het mooiste wat er is? 

Kennismaken? 

U  bent van harte uitgenodigd voor een persoonlijke rondleiding of kennismaking. Bel of mail met directeur Peter Rietveld,  0180-313900 of

  • Montessori onderwijs
  • Onze schoolgids
  • Buitenschoolse opvang

MariaMontessorikleur

Montessori gaf het kind meer ruimte om zelf te doen en zelf te ontdekken. Zij bedacht de zogenaamde voorbereide omgeving, die kinderen uitnodigt om zelfstandig te leren. De omgeving moet prikkelend en uitdagend zijn. De leerkracht is niet het middelpunt van het klaslokaal. Montessori noemde deze leerkrachten leid(st)ers.

Meer informatie over het montessori-onderwijs vindt u op de site van de Nederlandse Montessori Vereniging 

 

 

 

schoolgids

De Schoolgids is een schooldocument voor ouders en/of verzorgers van onze kinderen met informatie over de werkwijze en de activiteiten van de school. De Schoolgids is vastgesteld door het bestuur na instemming van de Medezeggenschapsraad. De inspecteur van onderwijs toetst de Schoolgids vervolgens op de wettelijk verplichte onderdelen.
Ouders kunnen een gedrukt exemplaar van de Schoolgids opvragen bij de administratie van de school.
U helpt de samenstellers van de Schoolgids met positieve kritiek of opmerkingen ter verduidelijking of verbetering.
Overal waar in de Schoolgids gesproken wordt over ‘ouders’ bedoelen we daarmee overigens altijd ‘ouders en/of verzorgers’.

 

De buitenschoolse opvang wordt voor ons geregeld door KindeRdam.
KindeRdam heeft in onze school een eigen ruimte en werkt als organisatie het dichtst bij het montessori-concept. Ook spelen zij een belangrijke rol bij de tussenschoolse opvang.

 

Bezoek de website van KindeRdam

Mobiel?

Ga naar onze APP: