Nieuws uit de onderbouw

NOVEMBER 2018

Nieuws

Voor de herfstvakantie hebben we, in het kader van de Kinderboekenweek, in de onderbouwgroepen aandacht besteed aan het thema ‘Kom erbij’. Anderhalve week lang hebben we gepraat, geknutseld en boekjes gelezen over vriendschap. De komende weken werken we nog in het thema ‘De seizoenen’, waarbij we natuurlijk aandacht besteden aan de kenmerken van de herfst, maar ook de andere seizoenen.

Op donderdag 4 oktober (Dierendag) mochten alle kinderen een knuffeldier mee naar school nemen. Iedereen mocht zijn knuffel laten zien in de kring, maar ze kwamen ook mee met de gymles. Gezellig was dat!

De komende periode staan er weer de nodige activiteiten gepland.

Vrijdag 9 november nemen we deel aan het Schoolontbijt. De kinderen hoeven dan thuis niet te ontbijten. Dit doen we die dag met z’n allen in de klas. Op woensdag 21 november is het tijd voor de eerste knutselochtend van dit schooljaar. Het thema hiervoor is ‘Sint’.  

Half november wordt Sinterklaas weer in het land verwacht. Vanaf 12 november a.s. wordt het Sinterklaasjournaal dagelijks uitgezonden. Leuk om samen met uw kind te kijken. In de groepen volgen we het Sinterklaasjournaal ook en kijken we gezamenlijk naar de aflevering van de avond ervoor.

 

 

 

 

 

 

 

 

telraam2.jpg

school-poppetje-transparent

Mobiel?

Ga naar onze APP: