Ons schoolbestuur

monton-logo-small 

Stichting Monton 
Amsterdamseweg 41a
3812 RP Amersfoort

033-3030269

mail:


 
De Montessorischool Nieuwerkerk wordt op afstand bestuurd door de Stichting Monton, die het formele bevoegd gezag van de school vormt. Deze stichting bestuurt 11 Montessorischolen in Midden Nederland. De betrokken scholen opereren in principe onafhankelijk van elkaar vanuit hun eigen specifieke identiteit. Voorheen hadden die scholen hun eigen schoolbestuur. Door de regionale samenwerking op bestuursniveau is de Stichting Monton echter in staat een krachtig antwoord te geven op de toenemende decentralisatie en regelgeving vanuit de overheid, waaronder de veranderende geldstromen en bijbehorende financiële risico’s. Aan een grotere bestuurlijke organisatie zijn vervolgens veel andere voordelen verbonden, die ook onze school ten goede komen. Te denken valt aan: gemeenschappelijke inkoop, versterking personeelsbeleid, professionele aansturing, bovenschools management. De Stichting Monton zet in 2016 een grote stap richting een verdere professionalisering middels het in eigen beheer nemen / inrichten van de financiële- en personeelsadministratie.
 
Het bestuur bestuurt dus op afstand. Dat wil zeggen dat ouders zich in voorkomende gevallen in eerste instantie moeten richten tot de eigen directeur van de school of de algemeen directeur van Stichting Monton, dhr Jeroen Gommers.
Voor verder informatie kunt u terecht op www.monton.nl

wereldpuzzel.jpg

school-poppetje-transparent

Mobiel?

Ga naar onze APP: