Samenstelling Oudervereniging (OV)

De ouders van de kinderen zijn met elkaar verenigd in de Oudervereniging (OV). Het bestuur van de OV bestaat uit 5 gekozen leden. Jaarlijks bepaalt de Algemene Ledenvergadering het contributiebedrag (= ouderbijdrage) voor de vereniging. Maandelijks is er een overlegmoment tussen OV en schooldirectie. De OV communiceert steeds meer via de emailadressen van de ouders.

cylinders.jpg

school-poppetje-transparent

Mobiel?

Ga naar onze APP: