Het schoolteam

Het schoolteam bestaat uit 24 personen. Zij verzorgen de dagelijkse gang van zaken op school.

  • 14 Teamleden (leerkrachten) verzorgen de onderwijstaken in de klas.
  •   1 Teamlid (intern begeleider) heeft een gespecialiseerde taak binnen de basisondersteuning en de interne zorg.
  •   2 Teamleden zijn vakleerkracht (voor gym en voor muziek).
  •   2 Teamleden (klassenassistenten) hebben onderwijsondersteunende taken.
  •   1 Teamlid heeft schoolondersteunende taken (administratie).
  •   1 Teamlid is de directeur van de school.

 

 

telstaafjes.jpg

school-poppetje-transparent

Mobiel?

Ga naar onze APP: