Communicatie

Goede communicatie en goede contacten onderhouden met ouders behoort tot de kerntaken van de school. Dat vraagt helderheid op papier, helderheid in procedures, helderheid in gesprekken. Het vraagt bovenal openheid, vertrouwen, waardering, ruimte, zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid. Ouders en school gaan vaak langdurige relaties aan en er zijn vele ontmoetingen. De contacten en communicatie tussen school en ouders betreffen een breed gebied. Natuurlijk is er regelmatig contact over de ontwikkelingen van uw kind. Maar er is meer, zoals: communicatie over de actualiteit, over de kwaliteit van de school, over de ouderhulp die u wellicht biedt, over speciale activiteiten voor u of uw kinderen.

Ouders kunnen hun bevindingen altijd kenbaar maken bij het schoolteam , de directie, de MR of de Oudervereniging. Iedere twee jaar is er een grote ouderenquête en soms op basis van een actualiteit een kleinere enquête.

letterbak.jpg

school-poppetje-transparent

Mobiel?

Ga naar onze APP: