Ouderhulp

De school is een groot voorstander van ouderparticipatie, zeker daar waar het onderwijsondersteunende activiteiten betreft. Bij de aanvang van het schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers een invulformulier waarop diverse activiteiten vermeld staan zoals documentatie- centrum, kopieerwerk, feesten e.d. Wij vragen uw hulp, enthousiasme en belangstelling. Uw hulp hebben we echt nodig om alle activiteiten te realiseren en goed te laten verlopen.

Voor hulpouders gelden de volgende richtlijnen:

  • de taak van de ouder wordt vooraf door de groepsleerkracht nauwkeurig afgesproken; de groepsleerkracht blijft eindverantwoording houden;
  • periodiek wordt die taak met de groepsleerkracht geĆ«valueerd;
  • nadrukkelijk wordt afgesproken dat het reilen en zeilen van de kinderen nooit onderwerp van gesprek is met andere ouders.

 

 

wereldpuzzel.jpg

school-poppetje-transparent

Mobiel?

Ga naar onze APP: