Inspectie

Ouders die vragen over het onderwijs in het algemeen hebben of de inspectie in het bijzonder kunnen contact opnemen met de Inspectie van het Onderwijs middels:

www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief)

tientallen.jpg

school-poppetje-transparent

Mobiel?

Ga naar onze APP: