Zorg

Visie

We streven ernaar, dat ieder kind zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. In de eerste plaats moeten de leerkrachten daarom de kinderen goed kennen en snappen. Daartoe moeten de kinderen goed geobserveerd en gevolgd worden: hoe verloopt het ontwikkelproces en welke onderwijsbehoefte heeft dit kind? Daarna volgt zorg en begeleiding: wat heeft dit kind nodig?. De speciale zorg kan gericht zijn op kinderen die wat minder kunnen, maar ook op leerlingen die wat meer kunnen. Om het ontwikkelproces te volgen, hanteren we een leerlingvolgsysteem en zetten we een toetskalender in. De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leerkracht. Leerkrachten worden op school ondersteund en begeleid door een gespecialiseerde leerkracht: de intern begeleider. We hebben jaarlijks een beperkt schoolbudget om hulp en begeleiding in te kopen van externe begeleiders. De Intern begeleider is onze zorgspecialist. We zetten daarom 3 dagen per week extra uren in voor haar werkzaamheden.

Het document Schoolondersteuningsprofiel bepaalt de kaders:

Intern Begeleider

De Intern begeleider is de zorgspecialist van onze school. Zij is daarvoor speciaal opgeleid en zij heeft regelmatig contact en afstemming met andere intern begeleiders van de scholen om ons heen. De Intern begeleider heeft een uitgebreid takenpakket. Zij is een grote steun voor de leerkrachten met wie zij een paar keer per jaar de ontwikkelingen van alle kinderen doorspreekt. Zij analyseert samen met de leerkracht de zorgprocessen en de resultaten van de betreffende kinderen. Zij begeleidt de leerkrachten bij het opstellen van groepsplannen en ontwikkelingsperspectieven. De Intern begeleider evalueert samen met de leerkracht de uitvoering van die plannen. Zij co├Ârdineert alle speciale hulp, stemt de zorg af en zij is vaak een extra gesprekspartner voor de ouders. Op schoolniveau is de intern begeleider een belangrijke partner van de directie op het gebied van zorgbeleid, zorgrealisatie en verantwoording.

 

 

wereldpuzzel.jpg

school-poppetje-transparent

Mobiel?

Ga naar onze APP: