Welkom

Welkom op de website van de Montessorischool Nieuwerkerk. Hier kunt u informatie vinden over onze basisschool die werkt vanuit de Montessori-visie op opvoeding en ontwikkeling. Biedt onze school ontwikkelingsmogelijkheden voor uw kind die aansluiten bij uw eigen wensen en verwachtingen? U kunt op deze website zelf onderzoeken of onze school in uw ogen een goede school is.

Daarbij vormen de rustieke ligging van de school met zijn grote lokalen en de vele leer- en ontwikkelingsmaterialen een extra overweging. Wellicht zijn dat ook de aantrekkelijke tussenschoolse opvang of de mogelijkheden van de naschoolse opvang.

Wij ontmoeten u graag tijdens een  persoonlijk gesprek over onze visie op ontwikkelen en leren, zelfstandigheid of de mate van eigen verantwoordelijkheid. Tijdens een rondleiding krijgt u een beeld van de sfeer en de rust, van een samen-werkende klas in de praktijk, van onze individuele begeleiding en onze ruim ingerichte lokalen met het zo bijzondere internationale montessori-leermateriaal.

Een afgedrukte Schoolgids kunt u op school aanvragen of ophalen. Onze schoolgids kunt u ook elders op de website downloaden. Op de website vindt u uiteraard nieuws en informatie over de actualiteit.

Heeft u vragen, tips, of opmerkingen met betrekking tot deze website of de school? Neemt u gerust contact op per mailbericht of telefoon. Wij helpen u graag. 

Peter Rietveld (directeur)

school-poppetje

Montessorischool Nieuwerkerk
Schoolstraat 2
2912 CR Nieuwerkerk aan den IJssel
school-poppetjetelefoon: 0180-313900
school-poppetje

  • Montessori onderwijs
  • Onze schoolgids
  • Buitenschoolse opvang

MariaMontessorikleur

Montessori gaf het kind meer ruimte om zelf te doen en zelf te ontdekken. Zij bedacht de zogenaamde voorbereide omgeving, die kinderen uitnodigt om zelfstandig te leren. De omgeving moet prikkelend en uitdagend zijn. De leerkracht is niet het middelpunt van het klaslokaal. Montessori noemde deze leerkrachten leid(st)ers.

Klik hier voor interessante links over het montessorionderwijs

 

 

schoolgids

De Schoolgids is een schooldocument voor ouders en/of verzorgers van onze kinderen met informatie over de werkwijze en de activiteiten van de school. De Schoolgids is vastgesteld door het bestuur na instemming van de Medezeggenschapsraad. De inspecteur van onderwijs toetst de Schoolgids vervolgens op de wettelijk verplichte onderdelen.
Ouders kunnen een gedrukt exemplaar van de Schoolgids opvragen bij de administratie van de school.
U helpt de samenstellers van de Schoolgids met positieve kritiek of opmerkingen ter verduidelijking of verbetering.
Overal waar in de Schoolgids gesproken wordt over ‘ouders’ bedoelen we daarmee overigens altijd ‘ouders en/of verzorgers’.

De buitenschoolse opvang wordt voor ons geregeld door KindeRdam.
KindeRdam heeft in onze school een eigen ruimte en werkt als organisatie het dichtst bij het montessori-concept. Ook spelen zij een belangrijke rol bij de tussenschoolse opvang.

 

Bezoek de website van KindeRdam

Laatste nieuwsbrief

Mobiel?

Ga naar onze APP: