De klas als gemeenschap 

Een kind zit niet alleen in de klas. Binnen het montessorionderwijs van onze school geldt dat op verschillende manieren. Wij werken met groepen waarbij verschillende leerjaren samen optrekken. In de onderbouw zijn dit de kinderen van groep 1 en 2, in de middenbouw de kinderen van groep 3, 4 en 5 en in de bovenbouw groep 6, 7 en 8.  

Door deze samenstelling leren kinderen nog meer om verantwoordelijk te zijn naar anderen. Een ouder kind helpt jongere klasgenoten. Een jong kind leert om hulp vragen en deze te accepteren van oudere klasgenoten. Daarnaast krijgt elk kind de ruimte om alleen te werken, maar zijn er ook materialen en lessen die uitnodigen om samen te werken.  

De leerkrachten.

Het onderwijs dat wij bieden, gaat uit van een intensieve samenwerking in de bouw. Onze lokalen zijn hier ook op berekend en ingericht. Er is alle ruimte om een werkplek te kiezen. 

Het werken met verschillende leraren per groep is een meerwaarde voor het kind. Relaties aangaan is goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Begeleiding en aandacht van meerdere leerkrachten leiden tot een genuanceerde blik op de ontwikkeling van het kind. De leraren maken gebruik van elkaars deskundigheid en hebben de mogelijkheid om elkaar te versterken en daarmee het onderwijs te verbeteren. Uw kind kan ook te maken krijgen met een onderwijsassistent en/of stagiaire. Dit geeft ruimte voor extra begeleiding aan het individuele kind.