Ons schoolteam bestaat naast de directeur uit groepsleerkrachten, vakleerkrachten, een intern begeleidster en diverse ondersteuners. De groepsleerkrachten zijn verdeeld over negen bouwgroepen: drie onderbouw-, drie middenbouw- en drie bovenbouwgroepen. 

De groepsleerkrachten verzorgen het onderwijs en de opvoeding in de groepen. Zij zijn de vaste contactpersoon van de ouders als het om hun kinderen gaat. 

De intern begeleidster is de ondersteuningscoördinator of zorgspecialist op school die de  groepsleerkrachten en de ouders ondersteunt.

Een vakleerkracht bewegingsonderwijs verzorgt wekelijks een lesuur gymnastiek voor de kinderen uit  de groepen 3 t/m 8. Onze vakleerkracht muziek verzorgt een muziekaanbod voor de kinderen vanaf  groep 3 en ze leidt het schoolkoor. 

Onze school heeft ondersteunende collega’s in dienst: onderwijsassistenten en een administratief medewerkster. 

Het schoonhouden van het gebouw wordt verzorgd door een extern schoonmaakbedrijf.  Een vaste medewerker voert dagelijks na schooltijd de schoonmaakwerkzaamheden uit. 

Onze school maakt gebruik van vaste vrijwilligers, die de school ondersteunen bij allerlei (kleine onderhouds) klussen. 

Onze school is tevens opleidingsschool voor nieuwe collega’s. Jaarlijks participeren een aantal stagiaires in  onze school.

Wij waarderen dat er structureel ouders hulp verlenen bij ons onderwijs. Als een verlengstuk van de groepsleerkracht. Zij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen op het gebied van taal en lezen.