Tussen de middag blijven de kinderen drie kwartier over. Het overblijven wordt georganiseerd door de Oudervereniging in samenwerking met de schoolleiding.

In de overblijftijd lunchen de kinderen 15 minuten o.l.v. de groepsleerkracht. Het buitenspelen duurt 30 minuten, waarbij het toezicht door ouders en medewerkers van KindeRdam wordt gedaan.

U kunt zich aanmelden als overblijfouder. Overblijfouders krijgen een vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden ad € 7,00 per keer.

Om de overblijfmedewerkers en de overblijfouders te kunnen bekostigen, maar ook voor de aanschaf  van speelmateriaal, vraagt de Oudervereniging een vergoeding voor het overblijven voor ieder kind.  Deze vergoeding is vastgesteld op € 130,- per kind per schooljaar.

Betaling van de overblijfbijdrage is verplicht aangezien de organisatie een dienstverlening is.