Tussen de middag blijven de kinderen drie kwartier over. Het overblijven wordt georganiseerd door de Oudervereniging in samenwerking met de schoolleiding.

In de overblijftijd lunchen de kinderen 15 minuten o.l.v. de groepsleerkracht. Het buitenspelen duurt 30 minuten, waarbij het toezicht door ouders en medewerkers van KindeRdam wordt gedaan.

U kunt zich aanmelden als overblijfouder. Overblijfouders krijgen een vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden. Deze bedraagt thans  € 7,00 voor 30 minuten, € 8,00 voor 45 minuten en € 10,00 voor 75 minuten.

Om de overblijfmedewerkers en de overblijfouders te kunnen bekostigen, maar ook voor de aanschaf  van speelmateriaal, vraagt de schoolleiding een vergoeding voor het overblijven voor ieder kind.  Deze vergoeding is vastgesteld op € 130,- per kind per schooljaar en mag ineens of in termijnen betaald worden. U ontvangt hiervoor een betaalverzoek per mail.

Betaling van de overblijfbijdrage is verplicht aangezien de organisatie een dienstverlening is.