Binnen het Montessori-onderwijs neemt de natuur een belangrijke plaats in. Kinderen krijgen de kans om natuur te ervaren, ervoor te zorgen en de natuur te respecteren. Naast het Wonderwoud en de schooltuin, komt er binnenkort een derde natuurplek bij onze school: een groen blauw schoolplein. Deze drie natuurplekken zullen met elkaar een prachtig geheel om de school heen vormen.

Een groen blauw schoolplein, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van natuurlijke materialen, is goed voor het klimaat, gezond voor de kinderen en het maakt hen spelenderwijs vertrouwd met de natuur.

Spelen in de natuur vraagt ook creativiteit en prikkelt de fantasie. En dat is weer gunstig voor het (sociale) welzijn van de kinderen. Win win! Achter de schermen is de schoolpleincommissie al een poosje bezig met dit project. De eerste subsidies zijn al binnen!

Op dit moment zitten we in de ontwerpfase. Ouders, kinderen en docenten zijn aan de slag gegaan om alle ideeën uit te werken in een maquette, plattegrond of ander mooi ontwerp en de ouders kunnen ook hun input geven. Deze zijn inmiddels geïnventariseerd en nu wordt aan het definitieve ontwerp gewerkt!

Iets wat al wel bekend is, is dat niet alle tegels verdwijnen. Bij de ingangen en langs de school blijven zeker stroken met tegels. In totaal zal ongeveer de helft van het schoolplein vergroenen.

Financiering

Voor dit mooie plan is echter wel geld nodig en daarom vragen wij alle ouders om hulp om dit voor elkaar te krijgen. Hoe kun je helpen? Voor 50 euro sponsor je al 1m2 voor het nieuwe groen-blauwe schoolplein. Sponsoren kan alleen, met je gezin, je hele familie, vriendengroep, of misschien met de hele klas? Alle combinaties zijn mogelijk! Naast deze sponsoractie, is er al een mooie subsidie binnen en de leerlingen denken ook na over inzamelingsacties. Hoe snel kunnen we de thermometer omhoog laten gaan richting €50.000? Help nu mee! We doen het met elkaar! Je kunt direct meehelpen door hier één of meerdere vierkante meters te sponsoren! 

Sponsor 1m2


Sponsor 2m2
 

Sponsor 5m2

Wil je meer sponsoren of in natura sponsoren, dan kan dat uiteraard ook, neem dan contact op met Peter (directie@montessorinwk.nl) voor de mogelijkheden.

Verder zal er ook een sponsorloop plaatsvinden op woensdag 28 juni. Meer info hierover volgt nog.

Planning

Het plan is dat wij dit voorjaar het ontwerp afronden en de financiering rond krijgen en dan tijdens ons zomerfeest op 23 juni 2023 het ontwerp bekend maken en symbolisch de eerste tegels eruit halen om ruimte te maken voor natuurlijkere materialen. Hoe lang de verbouwing precies gaat duren is niet duidelijk, maar het plan is om zoveel mogelijk voor de winter af te ronden, maar om in ieder geval aan het eind van volgend schooljaar klaar te zijn.