Binnen het Montessori-onderwijs neemt de natuur een belangrijke plaats in. Kinderen krijgen de kans om natuur te ervaren, ervoor te zorgen en de natuur te respecteren. Naast het Wonderwoud en de schooltuin, komt er binnenkort een derde natuurplek bij onze school: een groen blauw schoolplein. Deze drie natuurplekken zullen met elkaar een prachtig geheel om de school heen vormen.

Een groen blauw schoolplein, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van natuurlijke materialen, is goed voor het klimaat, gezond voor de kinderen en het maakt hen spelenderwijs vertrouwd met de natuur.

Spelen in de natuur vraagt ook creativiteit en prikkelt de fantasie. En dat is weer gunstig voor het (sociale) welzijn van de kinderen. Win win! Achter de schermen is de schoolpleincommissie al een poosje bezig met dit project. De eerste subsidies zijn al binnen!

In schooljaar 2022-2023 zijn ouders, kinderen en docenten zijn aan de slag gegaan om alle ideeën uit te werken in een maquette, plattegrond of ander mooi ontwerp en de ouders kunnen ook hun input geven. Deze zijn inmiddels geïnventariseerd en inmiddels is het volgende ontwerp zo goed als definitief. Enkel enkele details moeten nog worden afgestemd.
 

Financiering

Voor dit mooie plan is echter wel geld nodig! Er is al een mooi bedrag binnen door subsidies en sponsoring van ouders. Heb jij nog niet bijgedragen? Voor 50 euro sponsor je al 1m2 voor het nieuwe groen-blauwe schoolplein. Sponsoren kan alleen, met je gezin, je hele familie, vriendengroep, of misschien met de hele klas! Alle combinaties zijn mogelijk! Naast deze sponsoractie komen er ook met de leerlingen nog inzamelingsacties. Hoe snel kunnen we de thermometer omhoog laten gaan richting €50.000? Help nu mee! We doen het met elkaar! Je kunt direct meehelpen door hier één of meerdere vierkante meters te sponsoren! 

Sponsor 1m2


Sponsor 2m2
 

Sponsor 5m2

Wil je meer sponsoren of in natura sponsoren, dan kan dat uiteraard ook, neem dan contact op met Jentske (directie@montessorinwk.nl) voor de mogelijkheden.

Verder zal er ook een sponsorloop plaatsvinden in het voorjaar van 2024. Meer info hierover volgt nog!

Planning

We gaan de verbouwing in 2 of 3 fases opsplitsen. De eerste fase zal in de voorjaarsvakantie van 2024 uitgevoerd worden. En deze eerste fase zal al het grootste deel van het plein transformeren!  We hopen voor zomerfeest in 2024 alles afgerond te hebben!