Ouders of verzorgers die hun kinderen op onze school hebben, kunnen lid van de Oudervereniging worden. Daarmee verplicht de ouder zich tot het betalen van de contributie. Ouders die geen lid zijn van de vereniging, worden verzocht een vrijwillige ouderbijdrage te betalen gelijk aan het bedrag van de contributie.

Met de contributie en de vrijwillige ouderbijdrage van niet-leden ondersteunt de vereniging bijzondere activiteiten als schoolreis, theaterbezoek, kosmische uitjes, sinterklaas, kerst, zomerfeest en het schoolkamp voor de oudste groepen. Ook worden uit de contributie en vrijwillige ouderbijdrage extra kosten gefinancierd die voortkomen uit het bijzondere karakter van het Montessori-onderwijsconcept zoals aanvullend  onderwijsondersteunend personeel en bijdrage leermiddelen montessorimateriaal. Tenslotte  ondersteunen zij de school met bijzondere projecten gericht op het verbeteren van het onderwijs, de school en haar omgeving.

De Oudervereniging int en beheert de gelden van de oudercontributie en vrijwillige ouderbijdrage en legt hierover ook jaarlijks verantwoording af aan de ledenvergadering.

De contributie per jaar is als volgt:

  • € 138,50 voor 1 kind
  • € 265,00 voor 2 kinderen
  • € 334,25 voor 3 kinderen
  • € 403,50 voor 4 kinderen

De Ouderverening is altijd op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heeft u interesse of wilt u meer informatie, mailt u dan naar: oudervereniging@montessorinwk.nl