Zo leren wij in Nieuwerkerk

Montessorischool Nieuwerkerk nodigt ouders/verzorgers uit om op afspraak een kijkje te komen nemen in onze school. Je kunt dan zelf ervaren waarin montessorionderwijs zich onderscheidt en wat dat zou kunnen betekenen voor de ontwikkeling van jouw kind. Wij ontmoeten je graag tijdens een  persoonlijk gesprek over onze visie op ontwikkelen en leren, zelfstandigheid of de mate van eigen verantwoordelijkheid. Tijdens een rondleiding krijg je een beeld van de sfeer en de rust, van een samen-werkende klas in de praktijk, van onze individuele begeleiding en onze ruim ingerichte lokalen met het bijzondere internationale montessorileermateriaal.

Missie.

Wij richten ons primair op de opvoeding van kinderen en gebruiken daarbij het onderwijs als middel, waarbij het ontwikkelingsgericht onderwijs in de 21e eeuw duidelijk zichtbaar is. Wij bieden de kinderen vertrouwen en veiligheid, zodat zij zich ontwikkelen in een rijke gevarieerde omgeving tot een zelfverantwoordelijk persoon.

Waarden.

Eigenheid, Verantwoordelijkheid, Zelfstandigheid en Gezamenlijkheid’ staan bij onze school centraal. 

Door kinderen te leren zelfstandig taken te doen, door ze keuzevrijheid te bieden en vertrouwen te geven dat zij al veel kunnen, ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Dit is een belangrijke basis voor hun verdere leven.

Visie.

De kern van ons montessorionderwijs is dat een kind op een natuurlijke manier groeit en zich ontplooit. Een zelfstandig kind is een gelukkig kind. Wij helpen kinderen om zelf hun route te plannen. Wij bewaken de kwaliteit van die ontwikkeling. De kinderen ontwikkelen verschillend in tempo. Dit maakt ons onderwijs anders dan op scholen met klassikaal onderwijs. 

‘Leer het mij zelf te doen’ is de vraag die aan de basis ligt van ons onderwijs. Op onze school krijgt een kind de vrijheid om zijn omgeving te ontdekken. Te leren nadenken over een aanpak, te leren van dingen die het nog niet kan en te oefenen. De leerkrachten volgen de ontwikkeling van kinderen en ondersteunen waar het nodig is. 

Wij ondersteunen het kind met een rijke uitdagende (leer)omgeving. In een veilig klimaat ervaart jouw kind het eigen leerproces. Je kind zal niet alleen genieten van het resultaat, maar ook van het proces zelf. Dit zijn kinderen die met plezier naar school gaan.

Motto: Leer mij het zelf te doen!

In het montessorionderwijs kiest het kind zelf waarmee het werkt, maar binnen het passende aanbod. In de onderbouw werken kinderen naast elkaar met rekenmaterialen, taalwerk of zintuigelijke materialen. Een kind kiest zelf materiaal uit de kasten in het lokaal. Die kasten zijn heel bewust open, zodat kinderen de aantrekkelijke materialen goed kunnen zien. De motorische ontwikkeling en het spel komen ook nadrukkelijk aan bod. 

In de midden- en bovenbouw plant het kind zelf zijn werk. Het kan eerst zijn spelling oppakken, aan begrijpend lezen werken of beginnen met rekenen. Door een kind zelf te laten starten, start het gemotiveerd en kan het werken in een tempo dat bij het kind past. 

Deze manier van werken stelt onze leraren in staat om individuele kinderen extra aandacht en ondersteuning te geven. Steun voor kinderen die het normtempo nog niet kunnen bijbenen, of juist die kinderen die extra uitdagingen nodig hebben.  

De keuzevrijheid die een kind ervaart is niet grenzeloos. In het montessorionderwijs heet dat ‘vrijheid in gebondenheid’. Onze leraren zorgen dat de lesstof en het materiaal aansluit bij het kind en bewaken de voortgang middels een registratie van de leerlijnen. Een kind krijgt de vrijheid en ruimte die het aankan. De leerkrachten bewaken de grenzen van die vrijheid en houden de eisen van het Nederlandse basisonderwijs in het zicht.